پنل رایگان ارسال اس ام اس

پنل های کاربری پیام ایران در سه پکیج به شرح زیر قابل ارائه میباشد

امکانات سامانه

پنل تک ستاره

 

 پنل دو ستاره

 

پنل سه ستاره

 

ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایلExcel 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک از دفترچه تلفن 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال با دکل های BTS ایرانسل

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک به بانک مشاغل شهر و شهرستان

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک بین المللی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک کارت ویزیت - MMS- WAP 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

صندوق انتقادات و پیشنهادات 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

دایورت پیامک 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

پشتیبانی 24 ساعته(برای توضیحات کلیک کنید) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 210002000 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 100009 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 2000145 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 30002349 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 50002040 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره اختصاصی

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

 

ارسال پیام صوتی (همراه و ثابت)

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

مدت اعتبار 

دائمـی

دائمـی

دائمـی

قیمت پیامک (تومان) 14.5 13.5 11.5
قیمت سامانه (تومان) رایـــگان 49.000 99.000
خرید سامانه خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین

 

 

ارتباط با پیام ایران و  پاسخ به سوالات در زمینه سامانه پیامک:

 

09194815793

 

توجه:   ارائه اسکن کارت ملی پس از ثبت نام الزامیست

و پس از ارائه مدرک خطوط به صورت رایگان فعال میشوند.

اطلاعات کلی در خصوص پنل کاربری

پنل کاربری سامانه پیام کوتاه با امکاناتی نظیر ارسال منطقه ای و کدپستی ، ارسال رده سنی و جنسیت ، ارسال bts ایرانسل ، ارسال به بانک موبایل مشاغل و ...

و امکانات نرم افزاری نظیر پاسخگوی خودکار ، منشی پیامکی ، نوبت دهی ، مدیریت اخطاریه و اقساط و ...

می توانید پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید و کسب و کار خود را رونق دهید.

همچنین امکان ارائه خط اختصاصی از تمام اپراتورهای پیامکی شامل اپراتور 1000 ، اپراتور 2000 ، اپراتور 3000 ، اپراتور 5000 و اپراتور 021 در پنل پیامکی شما وجود خواهد داشت.


جهت دیدن تعرفه پیامک ها به تفکیک اینجا کلیک کنید

 

 

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 1735بار

در سامانه پیامک پیام ایران سه پکیج سامانه پیامک به شرح ذیل وجود دارد:

پیام ایران

پنل اس ام اس

تک ستاره

پنل اس ام اس

دو ستاره

پنل اس ام اس

سه ستاره

قیمت (تومان) رایگان 49000 99000
خرید آنلاین سامانه  خرید آنلاین  خرید آنلاین  خرید آنلاین

 

تعرفه پیامک های ارسالی در سامانه های پیامک پیام ایران

تعرفه ارسال پیامک اپراتورها  
  پنل تک ستاره    پنل دو ستاره    پنل سه ستاره 
پیامک 1000 (ریال) 168 157 133
پبامک 2000 (ریال) 192 180 152
پیامک 3000 (ریال) 168 157 133
پیامک 5000 (ریال) 145 135 115
پیامک 021 (ریال) 145 135 115
پیامک BTS (ریال) 145 135 115
پیام صوتی دقیقه ای (ریال) - - 615
پیام صوتی پالسی (ریال) - - 98.5

 

جهت دیدن تعرفه خرید خط اختصاصی در پنل اس ام اس پیام ایران اینجا کلیک کنید.


نکته : تعرفه پیام صوتی به دو صورت دقیقه ای و پالسی میتواند محاسبه شود و انتخاب تعرفه در هربار ارسال به دست شماست. در تعرفه دقیقه ای فرقی ندارد که پیام شما چند ثانیه باشد و تا 60 ثانیه قیمت پیام ثابت است.اما در تعرفه پالسی ، هر 5 ثانیه را یک پالس مینامیم و به ازای هر 5 ثانیه تعرفه بیان میشود که بیشتر بدرد مواقعی میخورد که پیام زیر 25 ثانیه باشد.برای مثال اگر پیام شما 18 ثانیه باشد ، 4 پالس محاسبه میشود.

 

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 983بار
?