ثبت نام سامانه پیامک

پنل های کاربری پیام ایران در سه پکیج به شرح زیر قابل ارائه میباشد

امکانات سامانه

پنل تک ستاره

 

 پنل دو ستاره

 

پنل سه ستاره

 

ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایلExcel 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک از دفترچه تلفن 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال با دکل های BTS ایرانسل

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک به بانک مشاغل شهر و شهرستان

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک بین المللی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک کارت ویزیت - MMS- WAP 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

صندوق انتقادات و پیشنهادات 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

دایورت پیامک 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

پشتیبانی 24 ساعته(برای توضیحات کلیک کنید) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 210002000 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 100009 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 2000145 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 30002349 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 50002040 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره اختصاصی

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

 

ارسال پیام صوتی (همراه و ثابت)

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

مدت اعتبار 

دائمـی

دائمـی

دائمـی

قیمت پیامک (تومان) 14.5 13.5 11.5
قیمت سامانه (تومان) رایـــگان 49.000 99.000
خرید سامانه خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین

 

 

ارتباط با پیام ایران و  پاسخ به سوالات در زمینه سامانه پیامک:

 

09194815793

 

توجه:   ارائه اسکن کارت ملی پس از ثبت نام الزامیست

و پس از ارائه مدرک خطوط به صورت رایگان فعال میشوند.

اطلاعات کلی در خصوص پنل کاربری

پنل کاربری سامانه پیام کوتاه با امکاناتی نظیر ارسال منطقه ای و کدپستی ، ارسال رده سنی و جنسیت ، ارسال bts ایرانسل ، ارسال به بانک موبایل مشاغل و ...

و امکانات نرم افزاری نظیر پاسخگوی خودکار ، منشی پیامکی ، نوبت دهی ، مدیریت اخطاریه و اقساط و ...

می توانید پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید و کسب و کار خود را رونق دهید.

همچنین امکان ارائه خط اختصاصی از تمام اپراتورهای پیامکی شامل اپراتور 1000 ، اپراتور 2000 ، اپراتور 3000 ، اپراتور 5000 و اپراتور 021 در پنل پیامکی شما وجود خواهد داشت.


جهت دیدن تعرفه پیامک ها به تفکیک اینجا کلیک کنید

 

 

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 1733بار

  قیمت خرید خطوط اختصاصی 1000

نوع خط انتخابی (تومان)
غیر انتخابی (تومان)
خط 14 رقمی 49.000 12.500
خط 13 رقمی
70.000 35.000
خط 12 رقمی
140.000 70.000
خط 11 رقمی
270.000 140.000
خط 10 رقمی
400.000 180.000
خط 9 رقمی
500.000 279.000
خط 8 رقمی
700.000
390.000

 

قیمت خرید خطوط اختصاصی 2000

نوع خط قیمت (تومان)
خط 12 رقمی
200.000
خط 11 رقمی
400.000
خط 10 رقمی
500.000
خط 9 رقمی
700.000
خط 8 رقمی
1.200.000

 

قیمت خریدخطوط اختصاصی 3000

نوع خط قیمت (تومان)
خط 14 رقمی 20.000
خط 12 رقمی
80.000
خط 10 رقمی
100.000
خط 9 رقمی
استعلام
خط 8 رقمی
استعلام

 

قیمت خرید خطوط اختصاصی 5000

نوع خط قیمت(تومان)
خط 14 رقمی 15.000
خط 13 رقمی
25.000
خط 12 رقمی
45.000
خط 11 رقمی
70.000
خط 10 رقمی
100.000
خط 9 رقمی
150.000

خط 8 رقمی


تماس بگیرید

09194815793

 

نکته 1: به قیمت های فوق مالیات و هیچ هزینه ی دیگری اضافه نمیگردد.

نکته 2: در صورت نیاز جهت اطلاع از شرایط و قیمت،با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.(09194815793)

نکته 3: قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 باید استعلام گردد.

ثبت نام پنل اس ام اس رایگان

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 545بار

 

* پنل های نمایندگی کاملا مستقل * 

امکانات

نمایندگی

مستقل

فعالیت با برند اختصاصی
فعالیت با دامنه اختصاصی
صفحه لاگین متفاوت
امکان استفاده از آرم و لوگو دلخواه
ایجاد نامحدود کاربر
ماژول رایگان ثبت نام آنلاین کاربران
تعیین قیمت بسته های کاربری
واریز آنی هزینه پنل به حساب نماینده
درگاه پرداخت آنلاین
واریز سود پیامک بلافاصله پس از شارژ
مشاهده و مدیریت تراکنش های کاربران
مدیریت تعرفه های ارسال کاربران
اتصال ترمینال اختصاصی بانک ملت
سیستم پشتیبانی و تیکتینگ کاربران
مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران
مانیتورینگ پیامکهای دریافتی کاربران
مانیتورینگ مدارک ارسالی کاربران
خط عمومی 100009
خط عمومی 2000145
خط عمومی بالک 2000135
خط عمومی 3000505
خط عمومی 5000145
خط عمومی 50002040
خط عمومی 5000515
خط عمومی 0210002000
تعرفه پیامک خطوط 1000 (ریال)
120
تعرفه پیامک خطوط 2000 (ریال) 136
تعرفه پیامک خطوط 3000 (ریال) 120
تعرفه پیامک خطوط 5000 (ریال) 105
تعرفه پیامک خطوط 021 (ریال) 105
تعرفه پیامک در ارسال BTS (ریال) 105
 تعرفه پیام صوتی ثانیه ای (ریال) 16.5
پشتیبانی 24 ساعته
ایجاد نامحدود نمایندگی مشابه 
خط اختصاصی 10 رقمی رایگان 1
خط اختصاصی 12 رقمی رایگان 10
خط اختصاصی 13رقمی رایگان 20
خط اختصاصی 14 رقمی رایگان نامحدود
تمدید سالیانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

امکان خرید خط اختصاصی برای کاربران و نماینده
امکان ارسال پیامک توسط خود نماینده
قیمت (تومان)
199.000

 

ثبت نام سامانه پیامک رایگان

نکته: بازگشت اعتبار پیامک های نرسیده در تمام اپراتورها فعال می باشد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09194815793

 

 

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 753بار

در سامانه پیامک پیام ایران سه پکیج سامانه پیامک به شرح ذیل وجود دارد:

پیام ایران

پنل اس ام اس

تک ستاره

پنل اس ام اس

دو ستاره

پنل اس ام اس

سه ستاره

قیمت (تومان) رایگان 49000 99000
خرید آنلاین سامانه  خرید آنلاین  خرید آنلاین  خرید آنلاین

 

تعرفه پیامک های ارسالی در سامانه های پیامک پیام ایران

تعرفه ارسال پیامک اپراتورها  
  پنل تک ستاره    پنل دو ستاره    پنل سه ستاره 
پیامک 1000 (ریال) 168 157 133
پبامک 2000 (ریال) 192 180 152
پیامک 3000 (ریال) 168 157 133
پیامک 5000 (ریال) 145 135 115
پیامک 021 (ریال) 145 135 115
پیامک BTS (ریال) 145 135 115
پیام صوتی دقیقه ای (ریال) - - 615
پیام صوتی پالسی (ریال) - - 98.5

 

جهت دیدن تعرفه خرید خط اختصاصی در پنل اس ام اس پیام ایران اینجا کلیک کنید.


نکته : تعرفه پیام صوتی به دو صورت دقیقه ای و پالسی میتواند محاسبه شود و انتخاب تعرفه در هربار ارسال به دست شماست. در تعرفه دقیقه ای فرقی ندارد که پیام شما چند ثانیه باشد و تا 60 ثانیه قیمت پیام ثابت است.اما در تعرفه پالسی ، هر 5 ثانیه را یک پالس مینامیم و به ازای هر 5 ثانیه تعرفه بیان میشود که بیشتر بدرد مواقعی میخورد که پیام زیر 25 ثانیه باشد.برای مثال اگر پیام شما 18 ثانیه باشد ، 4 پالس محاسبه میشود.

 

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 983بار
?