امکانات سامانه پیام ایران

پنل های کاربری پیام ایران در سه پکیج به شرح زیر قابل ارائه میباشد

امکانات سامانه

پنل تک ستاره

 

 پنل دو ستاره

 

پنل سه ستاره

 

ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایلExcel 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک از دفترچه تلفن 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال با دکل های BTS ایرانسل

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک به بانک مشاغل شهر و شهرستان

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک بین المللی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک کارت ویزیت - MMS- WAP 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

صندوق انتقادات و پیشنهادات 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

دایورت پیامک 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

پشتیبانی 24 ساعته(برای توضیحات کلیک کنید) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 210002000 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 100009 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 2000145 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 30002349 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 50002040 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره اختصاصی

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

 

ارسال پیام صوتی (همراه و ثابت)

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

مدت اعتبار 

دائمـی

دائمـی

دائمـی

قیمت پیامک (تومان) 14.5 13.5 11.5
قیمت سامانه (تومان) رایـــگان 49.000 99.000
خرید سامانه خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین

 

 

ارتباط با پیام ایران و  پاسخ به سوالات در زمینه سامانه پیامک:

 

09194815793

 

توجه:   ارائه اسکن کارت ملی پس از ثبت نام الزامیست

و پس از ارائه مدرک خطوط به صورت رایگان فعال میشوند.

اطلاعات کلی در خصوص پنل کاربری

پنل کاربری سامانه پیام کوتاه با امکاناتی نظیر ارسال منطقه ای و کدپستی ، ارسال رده سنی و جنسیت ، ارسال bts ایرانسل ، ارسال به بانک موبایل مشاغل و ...

و امکانات نرم افزاری نظیر پاسخگوی خودکار ، منشی پیامکی ، نوبت دهی ، مدیریت اخطاریه و اقساط و ...

می توانید پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید و کسب و کار خود را رونق دهید.

همچنین امکان ارائه خط اختصاصی از تمام اپراتورهای پیامکی شامل اپراتور 1000 ، اپراتور 2000 ، اپراتور 3000 ، اپراتور 5000 و اپراتور 021 در پنل پیامکی شما وجود خواهد داشت.


جهت دیدن تعرفه پیامک ها به تفکیک اینجا کلیک کنید

 

 

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 1735بار

سلام و احترام

تعدادی از نمایندگان محترم و همچنین کاربران گرامی سامانه پیام کوتاه پیام ایران سوالات متعددی در مورد کارکرد سامانه پیامک پیام ایران نمودند که به دلیل کثرت سوالات ، شرکت تبلیغات مجازی پیام ایران اقدام به تنظیم و جمع آوری فایل آموزشی سامانه پیامک نموده است که در آن به صورت کامل و تصویرزی توضیح داده شده است که هر امکان سامانه پیامک چه کاری و چگونه انجام میدهد.

کاربران و نمایندگان گرامی سامانه پیام ایران، میتوانند فایل آموزش کارکرد سامانه و امکانات پنل اس ام اس رایگان پیام ایران را از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایند:

 

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید!!!

 


 

 

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 571بار

  قیمت خرید خطوط اختصاصی 1000

نوع خط انتخابی (تومان)
غیر انتخابی (تومان)
خط 14 رقمی 49.000 12.500
خط 13 رقمی
70.000 35.000
خط 12 رقمی
140.000 70.000
خط 11 رقمی
270.000 140.000
خط 10 رقمی
400.000 180.000
خط 9 رقمی
500.000 279.000
خط 8 رقمی
700.000
390.000

 

قیمت خرید خطوط اختصاصی 2000

نوع خط قیمت (تومان)
خط 12 رقمی
200.000
خط 11 رقمی
400.000
خط 10 رقمی
500.000
خط 9 رقمی
700.000
خط 8 رقمی
1.200.000

 

قیمت خریدخطوط اختصاصی 3000

نوع خط قیمت (تومان)
خط 14 رقمی 20.000
خط 12 رقمی
80.000
خط 10 رقمی
100.000
خط 9 رقمی
استعلام
خط 8 رقمی
استعلام

 

قیمت خرید خطوط اختصاصی 5000

نوع خط قیمت(تومان)
خط 14 رقمی 15.000
خط 13 رقمی
25.000
خط 12 رقمی
45.000
خط 11 رقمی
70.000
خط 10 رقمی
100.000
خط 9 رقمی
150.000

خط 8 رقمی


تماس بگیرید

09194815793

 

نکته 1: به قیمت های فوق مالیات و هیچ هزینه ی دیگری اضافه نمیگردد.

نکته 2: در صورت نیاز جهت اطلاع از شرایط و قیمت،با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.(09194815793)

نکته 3: قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 باید استعلام گردد.

ثبت نام پنل اس ام اس رایگان

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 545بار

 

* پنل های نمایندگی کاملا مستقل * 

امکانات

نمایندگی

مستقل

فعالیت با برند اختصاصی
فعالیت با دامنه اختصاصی
صفحه لاگین متفاوت
امکان استفاده از آرم و لوگو دلخواه
ایجاد نامحدود کاربر
ماژول رایگان ثبت نام آنلاین کاربران
تعیین قیمت بسته های کاربری
واریز آنی هزینه پنل به حساب نماینده
درگاه پرداخت آنلاین
واریز سود پیامک بلافاصله پس از شارژ
مشاهده و مدیریت تراکنش های کاربران
مدیریت تعرفه های ارسال کاربران
اتصال ترمینال اختصاصی بانک ملت
سیستم پشتیبانی و تیکتینگ کاربران
مانیتورینگ پیامکهای ارسالی کاربران
مانیتورینگ پیامکهای دریافتی کاربران
مانیتورینگ مدارک ارسالی کاربران
خط عمومی 100009
خط عمومی 2000145
خط عمومی بالک 2000135
خط عمومی 3000505
خط عمومی 5000145
خط عمومی 50002040
خط عمومی 5000515
خط عمومی 0210002000
تعرفه پیامک خطوط 1000 (ریال)
120
تعرفه پیامک خطوط 2000 (ریال) 136
تعرفه پیامک خطوط 3000 (ریال) 120
تعرفه پیامک خطوط 5000 (ریال) 105
تعرفه پیامک خطوط 021 (ریال) 105
تعرفه پیامک در ارسال BTS (ریال) 105
 تعرفه پیام صوتی ثانیه ای (ریال) 16.5
پشتیبانی 24 ساعته
ایجاد نامحدود نمایندگی مشابه 
خط اختصاصی 10 رقمی رایگان 1
خط اختصاصی 12 رقمی رایگان 10
خط اختصاصی 13رقمی رایگان 20
خط اختصاصی 14 رقمی رایگان نامحدود
تمدید سالیانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

امکان خرید خط اختصاصی برای کاربران و نماینده
امکان ارسال پیامک توسط خود نماینده
قیمت (تومان)
199.000

 

ثبت نام سامانه پیامک رایگان

نکته: بازگشت اعتبار پیامک های نرسیده در تمام اپراتورها فعال می باشد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09194815793

 

 

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 755بار

بسیاری از صاحبان مشاغل علاقه مند هستند تا تبلیغات خود را فقط برای کسانی که با حرفه آن ها در ارتباطند به نمایش بگذارند.

خلا موجود در بانک های اطلاعاتی در کشور مارا بر آن داشت تا با جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی جامع و ریز طبقه بندی شده، بتوانیم نقش به سزایی در تبلیغات هدفمند داشته باشیم.

مشابه و نمونه این حجم بانک موبایل در هیچ سامانه ای موجود نیست و پیام ایران مفتخر است اعلام کند بانک مشاغلی با حجمی بیش از یک میلیون و هشتصد هزارشماره به سامانه خود اضافه کرده است.

 

لیست بانک موبایل مشاغل پیام ایران جهت ارسال اس ام اس:

ok-tick بانک موبایل مشاغل کلی به تفکیک تمام استان های کشور - 33.000 شماره

ok-tick بانک موبایل کارخانجات کل کشور :

به تفکیک پیش شماره - 82.000 شماره

ok-tick بانک موبایل دبیران و معلمان سراسر کشور :

به تفکیک تمام استان های کشور - 220.000 شماره

ok-tick بانک موبایل مشاغل کلی به تفکیک مناطق 22 گانه تهران - 18.000 شماره

ok-tick بانک موبایل سوپر مارکت های تهران:

به تفکیک شمال،جنوب، شرق و غرب تهران - 12.000 شماره

 

ok-tick بانک موبایل پزشکان:

در گیل پیامک بانک عظیمی از شما موبایل پزشکان و دکترهای کشور وجود دارد  که براساس تخصص آنها دسته بندی شده است.دوستان میتوانند از طریق سامانه گیل پیامک اقدام به ارسال اس ام اس به پزشکان نمایند.در ادامه تعداد شماره های موجود بر اساس تخصص دکترها و پزشکان به شما اعلام خواهد شد(بانک تقریبا به صورت فصلی بروز میشود و در حال حاضر این شماره ها موجود میباشد.)

به تفکیک تخصص-در مجموع تقریبا 138.000 شماره همراه پزشک - شامل:

1- بانک شماره موبایل انجمن آزمایشگاهی (به تعداد 3851 شماره موجود است)

2- بانک شماره موبایل تجهیزات آزمایشگاهی (به تعداد 171 شماره موجود است)

3- بانک شماره موبایل روانشناس (به تعداد 628 شماره موجود است)

4- بانک شماره موبایل دندانپزشکان (به تعداد 496 شماره موجود است)

5- بانک شماره موبایل تجهیزات دندانپزشکی (به تعداد 3498 شماره موجود است)

6- بانک شماره موبایل پزشکان تغذیه (به تعداد 124 شماره موجود است)

7- بانک شماره موبایل متخصص داروسازی (به تعداد 16031 شماره موجود است)

8- بانک شماره موبایل پزشکان پوست و زیبایی (به تعداد 209 شماره موجود است)

9- بانک شماره موبایل پزشکان عمومی (به تعداد 34237 شماره موجود است)

10- بانک شماره موبایل پزشکان مغز و اعصاب (به تعداد 52 شماره موجود است)

11- بانک شماره موبایل جراحی (به تعداد 406 شماره موجود است)

12- بانک شماره موبایل پزشکان غدد (به تعداد 218 شماره موجود است)

13- بانک شماره موبایل چشم پزشکان (به تعداد 1726 شماره موجود است)

14- بانک شماره موبایل پزشکان تهران (به تعداد 71978 شماره موجود است)

15- بانک شماره موبایل پزشکان بیهوشی (به تعداد 201 شماره موجود است)

16- بانک شماره موبایل دام پزشکان (به تعداد 921 شماره موجود است)

17- بانک شماره موبایل مدیران داروخانه ها و عطاری ها (به تعداد 3484 شماره موجود است)

18- بانک شماره موبایل خدمات پزشکی (به تعداد 61 شماره موجود است)

 

 

ok-tick بانک موبایل صنایع و کارخانجات:

به تفکیک صنایع- 105.000 شماره - شامل:

1-بانک موبایل صنعت خودرو

2- بانک موبایل صنعت آهن آلات

3- بانک موبایل صنعت بسته بندی

4- بانک موبایل صنعت کشاورزی

5- بانک موبایل صنعت معدن

6- بانک موبایل صنعت چوب

7- بانک موبایل صنعت فلزات

8- بانک موبایل صنعت مبلمان

9- بانک موبایل صنعت نساجی

10- بانک موبایل صنعت دام و طیور

11- بانک موبایل صنایع الکترونیک

12- بانک موبایل صنایع غذایی

13- بانک موبایل صنعت انبارداری

14- بانک موبایل صنعت بازیافت

15- بانک موبایل مدیران صنایع

و ...

 

ok-tick بانک موبایل شرکت ها و انجمن ها:

به تفکیک حوزه کاری- 125.000 شماره - شامل:

1- بانک موبایل شرکت های تبلیغاتی

2- بانک موبایل وکلای کل کشور

3- بانک موبایل سهامداران کل کشور

4- بانک موبایل طلافروشان کل کشور

5- بانک موبایل خبرنگاران

6- بانک موبایل مدیران شرکت های خصوصی

7- بانک موبایل دفاتر اسناد رسمی

8- بانک موبایل کارمندان دادسرای تهران

9- بانک موبایل انجمن مهندسین دریایی

10-بانک موبایل مدیران بیمه، اوقاف، کسب و کار

11- بانک موبایل شرکت های حسابداری

12- بانک موبایل ثبت شرکت ها

13- بانک موبایل شرکت های نرم افزاری

14- بانک موبایل شرکت های سخت افزاری

15- بانک موبایل شرکت های تهران

16- بانک موبایل شرکت های توزیع کالا

17- بانک موبایل مدیران تبریز

18- بانک موبایل شرکت های واردات و صادرات

و ...

 

ok-tick بانک موبایل نظام مهندسی و مهندسین:

به تفکیک نظام مهندسی استانی- 119.000 شماره - شامل:

1- بانک موبایل نظام مهندسی آذربایجان غربی

2- بانک موبایل نظام مهندسی اردبیل

3- بانک موبایل نظام مهندسی مرکزی

4- بانک موبایل نظام مهندسی مشهد

5- بانک موبایل نظام مهندسی ایلام

6- بانک موبایل نظام مهندسی مازندران

7- بانک موبایل نظام مهندسی آذربایجان شرقی

8- بانک موبایل نظام مهندسی لرستان

9- بانک موبایل نظام مهندسی گلستان

10 - بانک موبایل نظام مهندسی اصفهان

11- بانک موبایل نظام مهندسی تنکابن

12- بانک موبایل نظام مهندسی رامسر

13- بانک موبایل نظام مهندسی تهران

14- بانک موبایل نظام مهندسی شیراز

15- بانک موبایل نظام مهندسی کرمان

16- بانک موبایل نظام مهندسی کرمانشاه

17- بانک موبایل نظام مهندسی کرج

18- بانک موبایل نظام مهندسی گرگان

19- بانک موبایل نظام مهندسی گیلان

20- بانک موبایل مهندسین معماری

21- بانک موبایل مهندسین عمران

22- بانک موبایل مهندسین مترو

23- بانک موبایل مهندسین مکانیک

24- بانک موبایل مهندسین نساجی

25- بانک موبایل مهندسین تمام رشته ها

و...

 

ok-tick بانک موبایل ساختمان و املاک:

به تفکیک موضوعات- 145.000 شماره - شامل:

1- بانک موبایل پیمانکاران ساختمانی

2- بانک موبایل املاک تهران

3- بانک موبایل خریداران ملک

4- بانک موبایل برج ساز و ساختمان ساز

5- بانک موبایل املاک

6- بانک موبایل دکوراسیون داخلی

7- بانک موبایل ساختمانی و مرتبط

 

ok-tick  بانک موبایل خدمات ساختمانی:

به تفکیک نوع خدمات- 84.000 شماره  - شامل:

1- بانک موبایل فروشندگان مصالح ساختمانی

2- بانک موبایل آسانسور و درب اتوماتیک

3- بانک موبایل خدمات عمومی ساختمان

4- بانک موبایل آهن آلات

5- بانک موبایل دکوراسیون

و بانک موبایل ریز خدمات ساختمانی...

ok-tick  بانک موبایل خدمات اتومبیل - شامل 27.000 شماره

ok-tick  بانک موبایل رستوران و مواد غذایی - شامل 11.000 شماره 

ok-tick  بانک موبایل خدمات موبایل و کامپیوتر -  73.000 شماره

ok-tick  بانک موبایل لوازم و تجهیزات - شامل 12.000 شماره

ok-tick  بانک موبایل پوشاک، کیف و کفش - شامل 12.000 شماره

ok-tick  بانک موبایل خدمات آموزشی - شامل 360.000 شماره

ok-tick  بانک موبایل خدمات آرایشی و یهداشتی - شامل 35.000 شماره

ok-tick  بانک موبایل خدمات بازرگانی - شامل 7.700 شماره

ok-tick  بانک موبایل سایر خدمات - شامل 45.000 شماره

ok-tick  و ...

 

برای استفاده از بانک شماره مشاغل ، کافیست در پیام ایران ثبت نام کنید.در تمامی پنل های اس ام اس پیام ایران (حتی پنل اس ام اس رایگان پیام ایران) بانک شماره موبایل مشاغل کشور فعال میباشد.

 

خرید آنلاین

  • نويسنده : مدیر سایت
  • بازديد : 987بار
?